CHÓR MIESZANY IMIENIA STANISŁAWA MONIUSZKI

9 listopada 1952 r. w surowych jeszcze murach nowo wybudowanego Zakładowego Domu Kultury odbył się inauguracyjny koncert. Oprócz Orkiestry Włościańskiej Namysłowskiego wystąpił wtedy stalowowolski amatorski Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Mariana Bieniasa. Już pod koniec lat 40. zespół ten był jednym z najlepszych amatorskich chórów w Polsce. liczył w tym okresie około 100 osób i dał się poznać daleko poza granicami naszego województwa. W tym czasie chórowi zaczęli towarzyszyć soliści. W 1948 r. powstał także chór dziecięcy kierowany również przez Mariana Bieniasa.

Zespoły chóralne prowadzone w Stalowej Woli przez Bieniasa osiągnęły bardzo wysoki poziom, w licznych przeglądach zespołów, na różnych szczeblach – z centralnym włącznie plasowały się w czołówce krajowej, zwyciężały w szeregu konkursowych eliminacji, a Marian Bienias odbierał wyróżnienia i odznaczenia – także za dyrygenturę

W 1956 zespół chóralny, soliści i orkiestra intensywnie przystąpiły do opracowywania wyboru kolęd i pastorałek oraz widowiska muzycznego Leona Schillera pt. „Pastorałka”. W Zakładowym Domu Kultury odbyły się dwa koncerty przy pełnej widowni.

30 listopada 1957 r. premierą „Krakowiaków i górali” K. K. Kurpińskiego i J. N. Kamieńskiego ZDK powitał nowy okres w swojej historii. W tym ogromnym widowisku wystąpiły połączone zespoły ZDK, w tym również chór M. Bieniasa. 

Tekst pochodzi z publikacji "60 lat naszego Domu Kultury", Stalowa Wola 2013r.