CHÓR "PUELLARUM CANTUS"

W roku 1997, na wzór chłopięcych klas chóralnych założonych przez Stanisława Steczkowskiego, zostały utworzone dziewczęce klasy chóralne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli. W kolejnych latach powstały mieszane klasy chóralne.

Na lekcjach realizowany jest poszerzony program z muzyki, prowadzone zajęcia solfeżu i rytmiki, a w klasie trzeciej uczniowie śpiewają w Chórze dziecięcym „Mały Cantus”.

Do klas chóralnych przyjmowane są dzieci po wcześniejszym sprawdzeniu ich zdolności muzycznych podczas przesłuchań w przedszkolach i zerówkach.

Pomysłodawcą i zarazem pierwszym nauczycielem klas chóralnych była Agata Steczkowska (od 1996r. do 1999r.).

W roku 2000 powstał Chór Puellarum Cantus (z łac. dziewczęcy śpiew), aby dziewczęta mogły w pełni rozwijać swój głos na zajęciach chóralnych .

Pierwszym dyrygentem Chóru Puellarum Cantus była Monika Szczerbińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

Strój dla chórzystek zaprojektowała stalowowolska artystka Alicja Czajkowska Magdziak.

Chór ma w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, ludowe, sakralne oraz piosenki dziecięce.

Chór Puellarum Cantus pod kierunkiem Moniki Szczerbińskiej wielokrotnie występował w rodzinnej Stalowej Woli, wyjeżdżał na koncerty m.in. do: Rzeszowa, Kolbuszowej, Tarnobrzega, Jarosławia, Lwowa, Vranov nad Topl`ou (Słowacja), a także uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

W roku 2006 dyrygentem chóru została Barbara Hałys – absolwentka UMCS w Lublinie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

We wrześniu 2008 r. dyrygentem chóru zostaje Katarzyna Pisera – absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego o kierunku wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwentka studiów podyplomowych z Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Ważnym wydarzeniem dla chóru Puellarum Cantus był udział w koncercie zorganizowanym na 70-lecie miasta Stalowa Wola. Puellarum Cantus wraz z innymi stalowowolskimi chórami wykonał pieśń „Raj lasów i łąk” z oratorium symfonicznego „Weneckie opowieści o piekle i raju” skomponowanego specjalnie dla Stalowej Woli przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Koncert odbył się w Bazylice Konkatedralnej 11 listopada 2008r., a wykonawcami oratorium byli: Elżbieta Towarnicka, Anna Dymna, Justyna Steczkowska, Grzegorz Turnau, Chór Państwowej Filharmonii Krakowskiej i Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą Rafała Delekty.

Chórzystki wystąpiły w Miejskim Domu Kultury na uroczystej akademii w związku z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej oraz 65 rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz.  W uroczystości tej wziął udział Pan August Kowalczyk, były więzień obozu w Auschwitz, aktor (wystąpił w filmach: Chłopi, Janosik, Stawka większa niż życie, Polskie drogi, Rękopis znaleziony w Saragossie), który opowiedział swoją historię.

Chór Puellarum Cantus oprawił mszę żałobną odprawioną w intencji Prezydenta RP oraz innych ofiar katastrofy w Smoleńsku w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Rozwadawie.

W czerwcu 2010r. chór przebywał przez kilka dni na Ukrainie. Chórzystki zwiedziły Lwów i jego okolice, śpiewały w kościołach i cerkwiach, kształciły swój głos pod kierunkiem dyrygenta ze Lwowa Wasyla Chuchmana. Dużą atrakcją i niesamowitym przeżyciem było oglądnięcie operetki „Wesoła wdówka” w Operze Lwowskiej

Tekst pochodzi ze strony www.puellarum.pl