ALOJZY SZOPA

Urodził się w 1931 roku w Rudzie Śląskiej, w rodzinie muzyków amatorów. Kształcił się w szkole muzycznej w Bytomiu (wydział instruktorski, obejmujący wokalistykę, dyrygenturę i grę na różnych instrumentach). Jeszcze jako uczeń grywał w kościołach. W 1947 r. rozpoczął pracę zawodową jako dyrygent Chóru Mieszanego w rodzinnej Rudzie Śląskiej. W 1952 r. trafił do wojskowego zespołu pieśni i tańca w Krakowie, gdzie był wokalistą, instrumentalistą i asystentem kierownika zespołu. W roku 1954 roku podjął pracę w Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Rozpoczął karierę jako instruktor muzyczny, który prowadził grupy estradowe, następnie dyrygował chórem i kapelą „Lasowiaków”, a od 1982 objął stanowisko kierownika artystycznego ZDK. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. nie zerwał kontaktów z zespołem. Pracował jako korepetytor grup baletowych oraz prowadził zajęcia z byłymi członkami chóru pragnącymi kultywować piękne tradycje folkloru polskiego. Od 2001 r. mieszka w Krakowie.