EDWARD KOTŁOWSKI

Jest on żywą legendą artystycznych historii w Stalowej Woli. 9 listopada 2022 roku minie 75 lat jego pracy w amatorskich zespołach artystycznych. Dla społeczności miasta jest on osobą symboliczną. Występował jako aktor, chórzysta i tancerz.

Swoją przygodę rozpoczął w 1947 roku w chórze Mariana Bieniasa, śpiewał też w drugim chórze prowadzonym przez Stanisława Zielińskiego. Uczestniczył w zajęciach zespołu tanecznego prowadzonego przez Lesława Rzucidłę, który był podstawą do powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.

Edward Kotłowski działał razem ze Stanisławem Zielińskim i w kwartecie objeżdżał okoliczne miejscowości budując kontakty między wsią a miastem. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do chóru i jednocześnie grał w Amatorskim Teatrze Dramatycznym prowadzonym przez Józefa Żmudę.

Za najważniejszy etap artystyczny w swoim życiu uważa przynależność do Teatru Poezji, który prowadziła Izabela Melińska. Teatr działał krótko ale na zawsze pozostawił zainteresowanie poezją i radość z niej.
Występował także w Chórze Chłopięco – Męskim „Cantus” prowadzonym przez Stanisława Steczkowskiego i Chórze Kameralnym prowadzonym przez Jerzego Augustyńskiego.

W 2011 roku za namową Wawrzyńca Ciesielskiego powrócił do reaktywowanego w Domu Kultury Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy. Do tej pory występuje pod kierunkiem Anety Adamskiej. Wystąpił w spektaklu „Przetańczyć zmierzch”, w którym aktorzy grają samych siebie i Edward Kotłowski jako nestor zaprasza wszystkich do wspomnień śpiewając piosenkę „Kaczki” pochodzącą z repertuaru chóru szkolnego z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Zagrał też jedną z głównych ról w „Requiem dla gospodyni”, gdzie wzruszył publiczność rolą „Bolesia” zawieszonego między starym i aktualnym życiem ziemskim i niebiańskim. Następnie razem z Anetą Adamską stworzył monodram „Odkąd zniknęła…”. Polegał on na refleksji nad utraconą młodzieńczą miłością, pamięcią i przemijaniu. Był to pewnego rodzaju wywiad, w którym aktor jest starym człowiekiem i przenosi się do czasów, kiedy ma 20 lat.

 • Otrzymał Odznakę "Honorową za pracę społeczną" w ZDK Kombinatu Huta Stalowa Wola w 1974 roku,
 • Dyplom za pełną poświęceń i dojrzałości amatorską pracę artystyczną w okresie 5 - lecia ZDK w 1957 roku,
 • Dyplom z okazji XX - lecia działalności ZDK Huty Stalowa Wola w uznaniu zasług dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w Stalowej Woli w latach 1953 - 1972r.
 • Dyplom uznania za pracę na polu krzewienia kultury w zespołach artystycznych D. K. Huty Stalowa Wola w 1953r.,
 • Dyplom za osiągnięcia w amatorskim ruchu artystycznym w Chórze Kameralnym w sezonie 1986 - 1987r.,
 • Dyplom zasłużonemu aktorowi - amatorowi za osiągnięcia artystyczne i ofiarną pracę społeczną dla rozwoju stalowowolskiej sceny  w 1966r.,
 • Dyplom za pełną poświęcenia pracę w dwóch zespołach ZDK, Teatrze Lalek i Teatrze Poezji w sezonie 1961 - 1962r.,
 • Dyplom za udział w Wojewódzkich Eliminacjach VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Rzeszowie i uzyskanie III nagrody w 1960r.,
 • Podziękowania od Urzędu Miasta w Stalowej Woli za podarowanie materiałów dotyczących historii miasta Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli,
 • Dyplom za upiększenie krajobrazu naszego miasta, wzbogacanie życia jego mieszkańców, rozsławienie Stalowej Woli w kraju i zagranicą; za pielęgnowanie rodzimego folkloru i zaszczepienie miłości do niego młodym pokoleniom, poprzez wieloletnią, pełną pasji i oddania działalność w ZPiT "Lasowiacy", przyznany z okazji 50-lecia jego istnienia w 2007r.,
 • Dyplom za zasługi w upowszechnianiu kultury w 2003r.,
 • Podziękowanie za poświęcenie, aktywność oraz długoletnią pracę w kształtowaniu kulturalnego oblicza naszego miasta od Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola w 1983r.,
 • Podziękowanie od Prezydenta Miasta za znaczący wkład pracy w tworzeniu tradycji teatralnych z okazji Jubileuszu 65-lecia działalności Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy w 2011r.,
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim dla Uczczenia XXV - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1968/1969 XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w pionie amatorskim w Miejskim Turnieju Poetyckim w 1969r.,