Teatr

Grupy teatralne - Ich Historia rozpoczęła się w 1945 roku od Józefa Szporny i powstania Amatorskiego Teatru Dramatycznego. Przez kolejne lata na jego kanwie powstawały teatry dziecięce i młodzieżowe. Do życia powoływano także alternatywne grupy teatralne odpowiadające potrzebom nowych generacji. W efekcie w historii amatorskiego ruchu artystycznego w Stalowowolskim Domu Kultury działało 13 grup teatralnych. Tylko nieliczne przestały funkcjonować natomiast ich członkowie w znakomitej większości przy domu kultury pozostali. Społeczność jedynie dwóch teatrów: Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy oraz Teatru Okna liczy przeszło 1000 osób.