Konferencja Popularnonaukowa "Czy socrealizm jest kłopotliwym dziedzictwem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli?"

Avatar autora
Adrian Madej
Udostępnij:

26 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Czy socrealizm jest kłopotliwym dziedzictwem dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli?”. Wydarzenie to obejmowało cykl wystąpień dotyczących domu kultury w Stalowej Woli w kontekście historyczno-ideowym, przebudowy oraz prac konserwatorsko-remontowych we wnętrzu MDK, reinterpretacji dziedzictwa kulturowego MDK oraz jego wykorzystania w tworzeniu oferty programowej. Kolejnym punktem w programie konferencji była premiera Pinakoteki MDK, a w ramach niej wernisaż „dwóch ikon” – odsłonięcie obrazów Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka oraz wernisaż wystawy „Pinakoteka-prolog”. Na koniec odbyły się warsztaty, podczas których zostały zaprezentowane zasoby i dziedzictwo MDK w objętych remontem pomieszczeniach.

Wydarzenie było swoistym podsumowaniem projektu pn. „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, który to nadał kierunek w określeniu własnej tożsamości. Dał szansę, by skonsolidować naszą wiedzę o domu kultury i jego społeczności. Przyczynił się do świadomego tworzenia i wykorzystywania własnego dziedzictwa kulturowego.

Do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski oraz architektów z INTBAU Norway – naszych projektowych partnerów. To ich artykuły, jako ekspertów nierozerwalnie związanych z projektem, znajdują się w publikacjach wydanych z okazji konferencji. Powstałe dwa tomy: o pracy MDK nad swoim dziedzictwem oraz o roli sztuki współczesnej w jego opisywaniu są pewnego rodzaju „instrukcją obsługi” naszego domu kultury po przepracowaniu zadań wynikających z projektu finansowanego ze środków EOG.

Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.

Poprzednie wpisy

Zainteresował cię ten wpis? Sprawdź inne!