MAREK WOYNAROWSKI

Urodził się 28 listopada 1953 roku w Nisku. W 1976 roku podjął studia teatrologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybrał indywidualny tok studiów, dzięki czemu był studentem wydziałów: filologii polskiej, historii sztuki, filozofii oraz reżyserii teatralnej w PWST im. L. Solskiego, a następnie absolwentem kierunku Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był współzałożycielem i aktorem Teatru KTO w Krakowie – jednego z najlepszych teatrów ulicznych w Polsce. W 1979 roku zaprezentował się stalowowolskiej publiczności podczas Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” jako scenarzysta spektaklu elektroniczno – teatralnego „Zabójstwo profesora Schlicka” w reżyserii Małgorzaty Dziewulskiej z Warszawy i z muzyką Józefa Rychlika z Krakowa.

Od 14.04.1982 roku Marek Woynarowski pracował w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli jako instruktor teatralny. Swoją karierę zakończył odchodząc na emeryturę.

Za swoją działalność artystyczną otrzymał liczne nagrody:

  • Nagroda Centralnej Komisji Ogólnopolskiej akcji TEATR – 84 za osiągnięcia w rozwijaniu amatorskiego ruchu teatralnego i krzewieniu kultury teatralnej
  • DYPLOM HONOROWY Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Teatralnej
  • SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
  • DYPLOM HONOROWY Starosty Powiatu Stalowowolskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury   
  • DYPLOM HONOROWY Starosty Powiatu Stalowowolskiego dla Teatru OKNA z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
  • NAGRODA Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  • Nominacja do Nagrody Miasta Stalowej Woli GAŁĄZKA SOSNY w dziedzinie kultury za album „Pokochać teatr w sobie”
  • ODZNAKA HONOROWA „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
  • NAGRODA Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Antoni Kłosowski
  • Nagroda Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury w kategorii „Twórca – Osobowość Roku”

W działalności teatralnej może się pochwalić 69 premierami w teatrze OKNA, z czego kilkanaście otrzymało nagrody i wyróżnienia na różnych przeglądach i festiwalach. Szczególną rolę odegrała działalność edukacyjna, w ramach której zorganizował wiele Festiwali Wyobraźni (1988r., 1992r., 1993r., 1996r., 1997r., 1998r.). Zapoznawał mieszkańców Stalowej Woli z nowymi formami ekspresji: teatrem ulicznym, pantomimą, happeningiem, teatrem Schaeffera. Obecna tam była muzyka powstała poprzez formy edukacyjne, koncerty muzyki elektronicznej, jazzowej, rockowej i piosenki aktorskiej. Redakcja III programu Polskiego Radia uznała Festiwale za „najważniejsze wydarzenie kulturalne w regionie”.

Marek Woynarowski zorganizował warsztaty teatralne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z powiatu: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego, sandomierskiego i kraśnickiego. Współorganizował Przegląd Amatorskich Grup i Zespołów Teatralnych „SFAT’94” i „SFAT’95”. Organizował także warsztaty dla młodzieży z artystami scen krakowskich, aktorskie z Omarem Sangare oraz w zakresie pantomimy z aktorami Teatru NIKOLI z Krakowa. Współpracował też z Liceum Teatralnym SCENA z Krakowa w latach 1990 – 1995.

Współpracował z wieloma instytucjami m. in. z: Domem Małego Dziecka, Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Biblioteką Miejską w Stalowej Woli, Jednostką Wojskową w Nisku, więzienieM w Nisku, Spółdzielczym Domem Kultury w Stalowej Woli, Studiem VIVO, Caritas diecezji sandomierskiej i Studiem Ekspresji Dziecięcej.

W  życiu Marka Woynarowskiego nie obca jest działalność filmowa. Podjął się wyreżyserowania filmu dokumentalnego o historii Stalowej Woli „Przypowieść o czasie odzyskanym” w 1982 – 1983r., który otrzymał wyróżnienie na I Konfrontacjach Foto – filmowych Polski południowo – wschodniej.  Współpracował nad reaktywacją Dyskusyjnego Klubu Filmowego w ZDK HSW, gdzie przygotowywał cykle filmowe „Filmowe musicale”, „Roman Polański”, „Obraz Stalowej Woli w filmie dokumentalnym”. Archiwizował filmowe materiały dokumentalne o Stalowej Woli. Współpracował razem z teatrem OKNA przy etiudzie filmowej „Bestia”, która swoją premierę miała w Pradze w 2001r. Przygotował też prezentacje multimedialne z udziałem aktorów OKNA na BENEFIS Konrada Mastyło w październiku 2009r.